Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

MIKOŁAJKI W ZSP

Jak co roku Mikołaj nie zapomniał o uczniach naszej szkoły. Punktualnie dotarł do naszej szkoły i rozdawał prezenty… Ten dzień był szczęśliwym dniem, który minął uczniom pod znakiem niepytajek. Ponadto Mikołaj zdecydował, że wybierze najlepiej, najbardziej świątecznie przebraną klasę. Rywalizowało wiele klas, ale ostatecznie wyłoniono 5 klas!!! Zwycięzcy otrzymali słodkie upominki. Kolejnym punktem programu było wykonanie klasowego zdjęcia z uczącym nauczycielem na świątecznej ściance fotograficznej.


  Mikołajowi, pracowitym pomocnikom, fotografkom i tiktokerce dziękujemy za miły, ciepły i ciekawy dzień!