Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Centrum Edukacji SIGMA w Busku-Zdroju

Uczniowie klasy 5h w ramach doradztwa zawodowego udali się do pobliskiego Centrum Edukacji Sigma, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły.
Szkoła Sigma oferuje program nauczania, który integruje teorię z praktyką. Młodzież poznała specyfikę funkcjonowania szkoły medycznej i policealnej, jak również dowiedziała się, jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły. 
Szeroko omówione zostały zagadnienia związane z edukacją na kierunku Technik masażysta i Technik usług kosmetycznych.


Prowadzący spotkanie wskazali także na fakt, że kierunki oferowane przez Centrum Edukacji Sigma odpowiadają na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Reasumując dzisiejsze wyjście, można śmiało powiedzieć, że spotkanie
z pracownikami Sigma i ich doświadczenie pokazuje, że warto być otwartym na edukację na każdym etapie naszego życia.  

Opiekunowie: Anna Marzec, Monika Deręgowska-Rajczak