Wyjazd klasy IV e na Dni Otwarte UJK

 W dniu 16.10.2015 r. o godz. 730 udaliśmy się do Kielc, aby uczestniczyć w Dniu Otwartym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W ramach powitania zorganizowano otwarty wykład, który dotyczył prezentacji uczelni. Przedstawiono kierunki i specjalizacje kształcenia oraz zdjęcie kampusu uczelni i zmodernizowanej bazy sportowej. Po części wstępnej uczniowie zostali podzieleni na grupy i udali się na poszczególne wykłady tematyczne.

 

 

Uczniowie z naszej szkoły zostali przyjęci przez Studenckie Koło Naukowe "Lider" na wykład pod nazwą " Zarządzanie sobą". Młodzież musiała sprostać kilku logicznym zadaniom przygotowanym przez studentów - na uczniów czekały nagrody i upominki

W dobrych humorach i z pozytywną opinią o uczelni wróciliśmy do Buska.