Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Z wizytą w buskich bibliotekach.  

Młodzież z klasy ID III LO w  dniu  19.10.2022r. odwiedziła buskie biblioteki.  
Pierwszą biblioteką była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Busku - Zdroju. Uczniowie w trakcie zwiedzania zakamarków biblioteki dowiedzieli się co należy zrobić, aby zostać czytelnikiem biblioteki. 
Pani mgr Agnieszka Jasińska – kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Busku – Zdroju wspomniała także o  szerokim wachlarzu działań wychodzących naprzeciw potrzebom młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, w tym maturzystów i kandydatów na studia.
 

Następnie udaliśmy się do
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju. W bibliotece młodzież zapoznała się z zasadami funkcjonowania: Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni i Czytelni internetowej ,,Planeta". Uczniowie wysłuchali ciekawego wykładu na temat najstarszych woluminów, znajdujących się w księgozbiorze biblioteki.

 
 
 
Dla niektórych osób była to pierwsza, ale na pewno nie ostatnia wizyta
w bibliotece.
 
Opiekunowie: Aneta Wójcikiewicz, Anna Marzec