Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

                                    Warsztaty bożonarodzeniowe

Po raz kolejny młodzież spotkała się w bibliotece szkolnej na warsztatach artystycznych.  
Celem corocznych warsztatów jest integracja uczniów, któży ponadto:
− rozwijają sprawność manualną oraz rozbudzają wyobraźnię,
− uczą samodzielności,
− uczą działania w grupie, współpracy,
− uwrażliwiają,
− kształtują własny styl
− dostarczają radości z tworzenia i wykonanych dzieł,
-stanowią dodatkowy pretekst do rozmów o świętach, tradycjach, książkach jak również przepisach kulinarnych.

 

W warsztatach wzięło udział 10 uczennic z klasy 5h i 4h. 

Wykonane stroiki bożonarodzeniowe zostaną przekazane na ręce przyjaciół naszej szkoły.

.