Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

,,Książka w podróży"

Celem projektu "Książka w podróży" było promowanie zasobów bibliotecznych, rozwijanie umiejętności czytelniczych i kreatywności uczniów klasy 3B poprzez zachęcanie ich do podróży w świat literatury.

W dniu 06.03.2024r. podczas podsumowania projektu, nagrody uczniom wręczył Pan Wicedyrektor Marzek Partyka. W rozmowie z uczniami podkreślił, że warto czytać książki, a w połączeniu z podróżowaniem to wspaniały duet i pomysł na spędzanie czasu wolnego.

Nagrody za inspirujące podejście do tematu otrzymali:
Wiktor Walczak, Sebastian Nowak, Mieszko Papier, Mikołaj Śliwa, Szymon Kuźnia

Uczennice otrzymały nagrodę za bogatą treść i estetykę:
Karolina Leżoń, Wiktoria Szczykut, Gabriela Czerw, Zuzanna Bernat, Kinga Walasek, Katarzyna Zugaj

Dziękujemy również  koordynatorowi projektu – Panu Michałowi Siekierskiemu

Przebieg projektu:
Faza planowania: Na początku projektu uczniowie zostali zapoznani z założeniami i celami projektu, jak również podzieleni na grupy.

Wybór książek: Uczniowie mieli możliwość wyboru książek do czytania spośród różnych gatunków literackich, takich jak fantasy, kryminały, romanse, literatura Young Adult powieści obyczajowe.

Twórcze działania: Po przeczytaniu książek uczniowie mieli za zadanie wypożyczyć książkę
z biblioteki zakupioną w ramach realizacji projektu NPRC. Zabrać książkę w podróż, wykonać zdjęcie ,,książki w podróży” i w grupach stworzyć prezentacje w Canvie. Istotnym punktem w tworzeniu prezentacji było kreatywne podejście do tematu.

Kolejnym etapem było udostępnienie prezentacji stworzonej w grupach, weryfikacja przez nauczyciela bibliotekarza i nagrodzenie uczniów.