O  G  Ł  A  S  Z  A  M

 II EDYCJĘ SZKOLNEGO KONKURSU

WIEDZY O NIEMCZECH

do którego zapraszam uczniów klas I ZSP nr 1 w Busku – Zdroju.

Konkurs odbędzie się 10 stycznia 2012 / wtorek / o godzinie 14.00 w sali nr 7.

Konkurs odbywa się w języku polskim, a więc mogą wziąć w nim udział również uczniowie nie uczący się języka niemieckiego . Forma konkursu : test składający się z pytań zamkniętych i otwartych.

Zagadnienia i materiały do konkursu będzie można odebrać od organizatora konkursu po 20 listopada 2011. Zgłoszeń można dokonywać zaraz po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia bezpośrednio u organizatora

podając imię, nazwisko i klasę.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20.XI.2011 r.

Konkurs jest jednoetapowy. Wyniki ukążą się na stronie szkoły 16.01.2012 roku.

Będą promowane 3 pierwsze miejsca, które wyznaczy punktacja. Uczniowie z największą liczbą punktów otrzymają nagrody książkowe, które zostaną wręczone zwycięzcom na jednej z uroczystości szkolnych.

Zachęcam uczniów do wzięcia udziału w moim konkursie, jak i w innych inicjatywach oferowanych przez szkołę.Organizator Konkursu:


Monika Dziadosz - Habrowska