REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI


Cel konkursu:
            - wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich       

umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
 - propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
- popularyzacja piosenek, walorów artystycznych,
- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
- rozwijanie talentów estradowych,
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Organizator konkursu:

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju

 

Warunki konkursu:

- Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy lub zespoły muzyczne (max. 7 osób).

- Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut.

- Uczestnicy wykonują wybrany przez siebie utwór w dowolnym języku.

- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w tym samym dniu po zakończeniu prezentacji utworów.

 

Termin i miejsce :

- Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do dnia 25 listopada 2011 r. do opiekunek konkursu p. Anity Janickiej lub p. Moniki Zwolskiej (ilość osób zakwalifikowanych w konkursie ograniczona)

- Konkurs odbędzie się dnia 7 grudnia 2011r. na sali gimnastycznej ZSP Nr 1.


Kryteria oceny:

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

- dobór repertuaru / wartości artystyczne utworów

- umuzykalnienie,

- prezencja muzyczna (kostiumy),

- pomysłowość,

- naturalna i przekonywująca interpretacja