Rozpoczynamy rok szkolny 2017/2018. W klasie II a uczy się 23 uczniów.

 Berlińska Aleksandra                                 

      Brzostkiewicz Anita

              Czerw Natalia

                    Dragan Agnieszka                                                                       

                         Jasiński Jakub

                               Kwapisz Patrycja

                                     Maciąg Aleksandra                                                                        

                                          Madej Luiza

                                               Miklaszewska Julia

                                                    Młyńczak Klaudia                                                                         

                                                         Mormel Zuzanna

                                                               Mrozicka Kamila

                                                                       Musialik Weronika                                                                         

                                                                              Musiał Aleksandra

                                                                                     Nowak Kamila

                                                                                           Pawełek Marta

                                                                                                 Płachta Daniel

                                                                                                       Rzymkiewicz Michalina

                                                                                                              Sieradzka Karolina

SAMORZĄD KLASOWY :                                                       Styczeń Dominika

Przewodniczący: Julia Miklaszewska                                                                 Wiśniewska Anna

Z-ca przewodniczącego: Dominika Styczeń                                                                 Zielińska Julia

Skarbnik: Anna Wiśniewska                                                                                                  Ziętarska Katarzyna

Wydarzenia klasowe:

1. Wycieczka klasowa Bochnia-Kraków

2. Wigilia klasowa

3. Jaskełka w naszym wykonaniu

4. Wycieczka klasowa w Bieszczady

 

 

Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

Podsumowanie roku 2017/18 przedstawia się następująco:

Najwyższą średnią ocen ponownie osiągnęła Musialik Weronika - 5,222.

Średnia ocen klasy na koniec roku szkolnego wyniosła 4.014, w tym najwyższa średnia ocen powyżej 5.0 klasa osiągnęła z dwóch przedmiotów: religii - 5,913 i przyrody - 5,870. Podobnie jak w I półroczu jest to piąty wynik wśród klas licealnych, a czternasty spośród wszystkich klas w szkole.

Średnia frekwencja za cały rok szkolny wyniosła: .84,95%, w II półroczu było 82,88% .  

Najwyższą średnią frekwencję osiągnęła Kamila Nowak - 92,1414%.

Świadectwo z czerwonym paskiem otrzymało 3 osoby: Musialik Weronika, Dragan Agnieszka, Maciąg Aleksandra, .

I A - 2016