22 czerwca zakończyliśmy kolejny rok szkolny - nasza klasowa średnia 3,74

Najlepsze uczennice to:

Kamila Obarzanek średnia ocen 5,15

Nikola Mysior średnia ocen 4,94

Selena Sroka średnia ocen 4,89

 

Uczennice otrzymały świadectwo z biało-czerwonym paskiem oraz stypendium Dyrektora Szkoły

Ale prawdziwe wakacje rozpoczęliśmy po 26 czerwca

- czyli po zakończeniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Arkusze egzaminacyjne dla klasy pobierał Wojciech. Mamy nadzieję,że ma szczęśliwą rękę.