"Nie pal za sobą mostów. Zdziwisz się, jak wiele razy będziesz musiał przekroczyć tę samą rzekę".

  Ta głęboka myśl zainspirowała nas do złożenia wizyty w naszych, już byłych szkołach.

  Okazją do odwiedzin był Dzień Edukacji Narodowej. Chcieliśmy powiedzieć naszym byłym wychowawcom, dyrektorom, pedagogom, że bardzo miło i serdecznie ich wspominamy, że wiele Im zawdzięczamy.

Dominika Wiącek i Agata Dziembowska z wychowawczynią Panią Marianną Masłowską w Gimnazjum w Solcu-Zdroju.

Do Gimnazjum w Stopnicy udały się: Ola Prusiewicz oraz Klaudia Kapusta - na zdjęciu z P. Pedagog Teresą Wirecką ,

P. Dyrektorem Józefem Podsiadło, wychowawczynią -  P. Haliną Kanią.

 Gimnazjum w Pacanowie odwiedziły: Ewelina Kukulska, Arletta Czerwińska oraz Wiktoria Ćwiek, na zdjęciu z wychowawcą: P. Dawidem Kondkiem ,oraz pedagogiem szkolnym P. Robertem Piekarskim

oraz P. Sławomirem Skibą.

Zamias tradycyjnego bukietu kwiatów uczennice w prezencie wręczyły hotelarskie "mini upominki" - czyli maskotki wykonane z ręczników.

Mile zaskoczeni nauczyciele  nie kryli wzruszenia i rodości z odwiedzin swoich byłych wychowanków.

Wszyscy przyznali, że pierwszy raz dawni uczniowie w tak miły sposób podziękowali za wspólne lata spędzone w gimnazjum.