Głównym celem Projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności u uczniów Techników.

W ramach Projektu w Naszej szkole realizowane są niżej wymienione warsztaty:
- języka polskiego,
- języka angielskiego,
- języka niemieckiego,
- matematyki,
- przedsiębiorczości,
- gastronomiczne,
- informatyczne.

 

Regulamin Rekrutacji