22.10.2018r.

 Rekrutacja uczniów do projektu "Dobry start"

 INFORMACJA DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

Informujemy, że aktualnie trwa rekrutacja uczniów do projektu „Dobry start”, realizowanego przez Certes Sp. z o.o., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 Dokumenty zgłoszeniowe można składać do dnia 16.11.2018r. w sekretariacie szkoły, u p. Izabelli Zaręby.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 Dokumenty rekrutacyjne

1)    deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
2)    formularz zgłoszeniowy do Projektu;
3)    oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

28.09.2018 r.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU WÓZKÓW WIDŁOWYCH !!!

Informujemy, że dnia 15 października 2018 r. w CZK w Busku-Zdroju rozpocznie się kurs wózków widłowych.

W dniu 3 października 2018 r. o godz. 15.00 w CKZ w Busku – Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31 odbędą się badania lekarskie.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

 

*********************************************************************************************

03.09.2018r.
W dniach 06-09.09.2018r.,  odbędzie się kurs baristy w ramach Projektu „Dobry start” .
Zajęcia teoretyczne w dniu 06.09.2018 w Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju, ul. Adama Mickiewicza 6
Zajęcia praktyczne: Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31
Harmonogram szkolenia

 *********************************************************************************************

 15.06.2018  r.

 INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU PRAWO JAZDY KAT. B !!!   
 
W dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 w CKZ w Busku – Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31 odbędą się badania lekarskie.
 
Z orzeczeniem lekarskim i zdjęciem do prawa jazdy należy się zgłosić do Starostwa Powiatowego po PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
 
Z PKK należy się zgłosić przed rozpoczęciem kursu do CZK nie później niż do 28 czerwca 2018 r. do godz. 16.00
    
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!
 
***********************************************************************************************
09.05.2018 r.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU WÓZKÓW WIDŁOWYCH !!!          
Informujemy, że dnia 12 maja 2018 r. w CZK w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31 rozpocznie się kurs wózków widłowych.
 
W dniu 11 maja 2018 r. o godz. 15.30 w CKZ w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31 odbędą się badania lekarskie.
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!
 
*****************************************************************************************
 
  
08.05.2018 r.
 
W dniach 19-20.05.2018r., 26-27.05.2018r. oraz w Naszej szkole odbędzie się kurs umiejętności interpersonalnch w ramach Projektu „Dobry start” .
16 godzinny kurs jest formą wsparcia zawodowego dla uczniów biorących udział w Projekcie. 

*****************************************************************************************

20.04.2018r.

Informujemy, że po analizie złożonych przez uczniów naszej szkoły deklaracji uczestnictwa do projektu „Dobry start”, realizowanego przez Certes Sp. z o.o., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Komisja Rekrutacyjna działając zgodnie z Regulaminem wyłoniła listy zakwalifikowanych uczestników na  poszczególne kursy.

****************************************************************************************

19.03.2018r.

  Rekrutacja uczniów do projektu "Dobry start"

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

Informujemy, że aktualnie trwa rekrutacja uczniów do projektu „Dobry start”, realizowanego przez Certes Sp. z o.o., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
 
Dokumenty zgłoszeniowe można składać do dnia 16.04.2018r. w sekretariacie szkoły, u p. Izabelli Zaręby.
 

 Dokumenty rekrutacyjne

1)    deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
2)    formularz zgłoszeniowy do Projektu;
3)    oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 

 

 ******************************************************************************************

12.02.2018 r.
 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju realizowany jest Projekt „Dobry start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
 
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów, doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i doposażenie pracowni.

W latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 w ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

1)      Dodatkowe kursy umożliwiające uzupełnianie umiejętności zawodowych uczniów:
 
Ø Kurs na prawo jazdy kategorii B,
Ø Kurs – wózki widłowe,
Ø Kurs – barista,
Ø Kurs umiejętności interpersonalnych.

2)      Staże i praktyki zawodowe dla uczniów.

3)      Zakup wyposażenia pracowni zawodowych, w tym sprzętu TIK oraz kurs w zakresie obsługi zakupionego sprzętu dla nauczycieli.