30.10.2014r. Szkoła podpisała umowę z Narodową Agencją w Warszawie w sprawie realizacji projektu "Poznawanie się poprzez IT".

 Realizacja Projektu będzie trwała przez 3 lata.

Jest to wielki sukces naszej placówki!

 

NOWA PRZYGODA ! ! !
NOWE WYZWANIE ! ! !  
 

 ZACZYNAMY PROJEKT ERASMUS +  

To nowe możliwości dla uczniów naszej Szkoły !
      

 

Projekt nosi nazwę: POZNAWANIE SIĘ POPRZEZ IT

 

Będziemy pracować na wspólnej platformie e-learningowej i jak mówi tytuł Projektu POZNAWAĆ SIEBIE,
wymieniać się pomysłami, wiadomościami, komunikować się ze sobą i udoskonalać język angielski, tworzyć prezentacje, opracowywać najróżniejsze zagadnienia zgodnie z założeniami Projektu, będziemy pracować w międzynarodowej grupie oraz wykonywać wiele, wiele innych ciekawych zadań…

 Podczas rekrutacji zgłosiła się liczna grupa uczniów  i już wiadomo, że 26 osób z naszej Szkoły wyjedzie na spotkania robocze do krajów naszych Partnerów ! ! ! Wszyscy uczniowie z Programu Erasmus+ to osoby przedsiębiorcze, aktywne, ciekawe świata i otwarte na innych! 

I co najważniejsze - jesteśmy przekonani, iż będą godnie reprezentować naszą Szkołę i nasz Kraj podczas wizyt w krajach naszych partnerów !!!
  Kraje, które odwiedzą nasi uczniowie to:
Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Hiszpania
A wizyty w najbliższym czasie wyglądają następująco:
Listopad 2014 r. - wizyta organizacyjana Pescara, Włochy
 

Marzec 2015 r. - wizyta w Wuppertal, Niemcy
 
  
Maj 2015 r. -  Södertälje, Szwecja
Wrzesień 2015 r. - Ely, Wielka Brytania
 
 
Najważniejsze cele projektu Erasmus+ to:

 

·       zaszczepienie młodzieży ciekawości świata, pomoc w zdobyciu dobrego wykształcenia, świadomego planowania własnej przyszłości, być może także podjęcia studiów i pracy za granicą,  

 

·       pomaganie młodym ludziom w zdobywaniu umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego i aktywnego obywatelstwa europejskiego, przezwyciężania własnych lęków i obaw, przełamywania stereotypów i zdobycie wiary we własne możliwości  

 

·       nowatorskie spojrzenie na system edukacji, zdobywanie doświadczeń zawodowych i współpraca z międzynarodowa kadrą, współdziałanie w dostosowywaniu oświaty do zachodzących zmian cywilizacyjnych  

 

·       rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich i zrozumienie ich wartości  

 

·       kształcenie umiejętności porozumiewania się przede wszystkim w języku angielskim, również w rzeczywistych sytuacjach w czasie wyjazdów zagranicznych, poznawanie także  języków naszych krajów partnerskich  

 

·       zwalczanie stereotypów i uprzedzeń o innych narodach, zawarcie międzynarodowych przyjaźni  

 

·       rozbudzenie poczucia przynależności do UE, podkreślenie wartości takich jak wolność, demokracja, solidarność,

 

·       podkreślenie kompetencji związanych z informatyką – praca na platformie e-learningowej,
 
· wypromowanie naszejSzkoły, miasta i Polski za granicą.                                                         
                                                                             
                                                                                          Koordynator Projektu Erasmus+ 

                                                                      mgr Monika Zwolska