Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 

 

 

EUROPEJSKI CERTYFIKAT PROGRAMU e - TWINNING

 

potwierdzający współpracę pięciu zaprzyjaźnionych  

Europejskich Szkół  

 

 

 

!!! Klasa I c LO oraz I h Technikum !!!

 

rozpoczęły właśnie przygodę z Programem e-Twinning!!!

 

 Szykujemy się do zdjęcia dla naszych Europejskich Kumpli ....

 

No i gotowe!!!


Przygotowaliśmy dla nich również prezentację w języku angielskim o nas, naszej szkole, klasie, mieście i naszych zainteresowaniach...
 
Projekt rozpoczął się w listopadzie 2014 r. i będzie trwał do maja 2015 r.....
a może dłużej....?   

 

Tytuł projektu to:
 

 

My European Classmates –
Moi Europejscy kumple
 
 
ZACZYNAMY WSPÓŁPRACĘ Z UCZNIAMI Z PIĘCIU ŚWIETNYCH KRAJÓW:
Francji, Włoch, Grecji, Litwy i Łotwy !!!
 

 

  Cele projektu:

- stworzenie międzynarodowej, wspaniałej klasy, w której uczniowie poznają się

  poprzez wymianę wiadomości, zdjęć, prezenatacji, video;
- doskonalenie znajomości języka angielskiego;
- poznanie życia codziennego i zainteresowań rówieśników z krajów partnerskich;
- przełamywanie stereotypów i uprzedzeń;

- edukacja międzykulturowa;
- promowanie pracy zespołowej;
- wspieranie inicjatyw i kreatywności uczniów.
  Tematy, nad którymi będziemy pracować w Projekcie to:
  1.     A presentation of the students to the European partners
  2.     The meaning of the Flag of one’s own country and a description of
          the national Anthem and main state institutions  
  3.     The school timetable, subjects, homework, description of school building
  4.     The typical week of a teenager 
  5.     Festivals and celebrations (id Christmas, Easter, National Independence...)      
  6.     What does it mean to be French, Greek, Italian, Polish
  7.     An important monument of my town
  8.     School term is almost closing: summer projects and opinions on this  etwinning project.
 
                                                                   

 

                                                                  Koordynator Projektu eTwinning 
                                                                        mgr  Monika Zwolska