Przeszłości nie możemy zmienić, ale możemy tej przeszłości nadać nowy sens przez to, co dzisiaj robimy.

Warsztaty edukacyjne       

"KONIEC. POCZĄTEK"

 

       W dniu 29 październia 2015 roku uczniowie klasy II ALO spotkali się z Panem Andrzejem Białkiem i tym samym rozpoczęli warsztaty edukacyjne "KONIEC. POCZĄTEK" organizowane przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. 

 

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego powstało w marcu 2005 roku. Głównym jego celem jest:
1.Rozpowszechnianie postaw otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej lub kulturowej.
2. Przeciwdziałanie wszelkim formom antysemityzmu, antypolonizmu, ksenofobii oraz innym postawom godzącym w godność człowieka.
3. Podejmowanie działań na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa narodowego — monitorowanie oraz piętnowanie wszelkich przypadków jego naruszenia.
Na pierwszym spotkaniu Pan Białek przybliżył młodzieży wielokulturową historię Kielc. Przywołał (nie)pamięć o żydowskich mieszkańcach tego miasta. 
Warsztaty odbywać się będą raz w miesiącu, nie tylko w naszej szkole, ale także w Kielcach, a ściślej mówiąc w tych miejscach tego miasta, które zwiazane są z dramatycznymi losami żydów w tym mieście.
 
Chodzi „tylko” o naprawianie świata...
H. Szczepanik-Woźniak, I. Kasperek