HUMANIŚCI Z KL. 3A Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

 

       A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz... Tak kilka wieków temu powiedział Mikołaj Rej. Biblioteka to miejsce magiczne, miejsce niezwykłych spotkań i doświadczeń. Mówią także, że bardzo wiele książek należy przeczytać, by uświadomić sobie, jak mało się wie.  Cóż może być bowiem bardziej niezwykłego od codziennych spotkań                         z książkami?

      Biblioteka pedagogiczna to miejsce szczególnie ważne dla humanisty, służące kształceniu i doskonaleniu jego warsztatu. Dnia 2 grudnia 2016 roku czniowie klasy 3A - tegoroczni maturzyści, wybrali się z wizytą do filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, która mieści się w Busku-Zdroju przy ul. Armii Krajowej. Powód wizyty był szczególny. Otóż, Sejm i Senat RP podjęły w 2015 roku uchwałę w sprawie uchwalenia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. W tym roku mija bowiem setna rocznica śmierci i sto siedemdziesiąta rocznica urodzin pisarza.        W zwiazku z tym w wielu bibliotekach w całej Polsce odbywaja się uroczystości upamiętniające postać noblisty.

 

Buska biblioteka pedagogiczna również włączyła się w tę inicjatywę i zorganizowała prelekcję na temat kulturotwórczej roli spuścizny Henryka Sienkiewicza. Młodzież miała okazję wysłuchać wykładu pt. "Pan na Oblęgorku" połączonego z prezentacją multimedialną. Krótka prezentacja akcentowała związek pisarza z Kieleczczyzną. Ukazywała jego zmagania z pierwszymi latami pobytu w Oblęgorku, zderzenia z mentalnością loklnej ludności oraz przedstawiała ciekawostki z jego bogatego życia towarzyskiego.

Po wysłuchaniu wykładu, młodzież poznała specyfike miejsca, jakim jest biblioteka pedagogiczna. Pani kierownik akcentowała rolę i wagę biblioteki w procesie edukacji. Lokalna biblioteka pedagogiczna posiada bowiem dość pokaźny księgozbiór, który służy przede wszystkim nauczycielom i studentom. Pracownicy biblioteki zachęcają także uczniów do korzystania z zasobów bibliotecznych w przygotowywaniu się do olimpiad, konkursów przedmiotowych, a przede wszystkim maturzystom, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego.

Pani kierownik biblioteki oprowadziła młodzież po wypożyczalni i czytelni oraz przedstawiła bogatą tematykę księgozbioru.

 

 Młodzież miała okazję poczuć iście naukową atmosferę...

Być może niektórzy humaniści zechcą studiować informację naukową i bibliotekoznawstwo...?