Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Klasa II b na Marszu Niepodległości

Dnia 5 października br. mieliśmy okazję uczestniczyć w Marszu Niepodległości.

Marsz rozpoczął się pod Sanatorium Marconi w części Zdrojowej.

Ponad 1000 uczniów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyło

w "Marszu Niepodległej".

 

Klasę IIb reprezentowała Patrycja Kwiecień.

 

Następnie cała kolumna udała się pod pomnik Kościuszki aleją Mickiewicza.


W wydarzeniu udział wzięły wszyskie klasy naszej szkoły.

 

Uczniowie ubrani byli w biało-czerwone stroje tworząc flagę państową.

Na czele calej grupy szedł chór, który zadbał o oprawę muzyczną całego przedsięwzięcia - pod opieką pani prof. Anety Wójcikiewicz.

W chorze zaśpiewali uczniowie z kl. II b, Ib  i II c.

Tuż za nimi podążała reszta młodzieży ZSP Nr 1.

 

W uroczystości brały udział grupy rekonstrykcyjne, przedstawiciele władz, dyrektorzy szkół znajdujących się na terenie Buska-Zdroju.

 

 oraz Marszałek Piłsudski, w którego wcielił się uczeń I Liceum Ogólnokształcego im. Tadeusza Kościuszki.

  

Po wystąpieniu Starosty nastąpiła salwa honorowa wykonana przez Żuławów Śmierci.

 Po salwie honorowej nastąpiło złożenie kwiatów przez przedstawicieli władz oraz delegacje szkół. 

W części tej uczestniczyły także poczty sztandarowe ze szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

Kiedy udaliśmy się na tereny zielone  I LO, odbyła się "sztafeta niepodległości", w której udział brała każda szkoła.

 

 

Uczniowie biegli z flagą państwową - każda szkoła po 1 okrążeniu.

Następnie przekazano ją  Staroście, dyrektorom, nauczycielom.

W tym samym czasie toczyła się gra miejska "Niepodległa w grze"
która została w pełni przygotowana przez Panią Iwonę Kąkol. 

W jej obsłudze brało udział 30 uczniów z klas hotelarskich - głównie harcerze 
z  1 Buskiej Drużyny Wędrowniczej im. Zdziaława Zemły. 

 

Na terenach zielonych LO odbyło się podsumowanie i rozdanie dyplomów oraz nagród przez Starostę Jerzego Kolarza w asyście Pani Iwony Kąkol oraz harcerzy.

Fotografia: Julia Wojciechowska, Monika Król

Opracowanie strony: Monika Król, Julia Wojciechowska