Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 DZIEŃ OTWARTY INSTYTUTU HISTORII   W KIELCACH

9 LUTY 2018r.

Wspólne zdjęcie uczniów "Ekonomika" i studentów historii w roli rekonstruktorów historycznych

od lewej prezentują się: Wiking, wczesnośredniowieczny Słowianin, rycerz z zakonu templariuszy, żołnierz Wojska Polskiego z 1939r. oraz powstaniec styczniowy, w tle z karabinem w ręku - Małogosia Bracisiewicz z 3 ALO

 Jak każdego roku uczniowie  Naszej Szkoły brali aktywny udział w dniu Otwartym Instytutu Historii w Kielcach. Było to ciekawe spotkanie nie tylko z historią jako przedmiotem, ale także możliwość obejrzenia pokazów rekonstrukcji historycznych w wykonaniu studentów Instytutu Historii. W tegorocznym Dniu Otwartym Instytutu Historii brali udział przede wszystkim uczniowie klasy 3 A i 1 A oraz grupa uczniów z innych klas zainteresowanych historią - 4H, 3C i 2G.

 Prezenatacja zabytkowego karabinu maszynowego

 Przed rozpoczęciem wykładu połączonego z pokazem - podróż przez wieki.