O PROGRAMIE
 
W ramach programu Lifelong Learning Comenius w latach 2013/15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju uczestniczy w wielostronnym
projekcje ekologicznym  Be Sustainable so Sustain the Wolrld.
Głównym celem projektu edukacyjnego Be Sustainable so Sustain the Wolrld jest stymulowanie zainteresowania uczniów w zakresie ekologii, świadomości ekologicznej oraz czystej Europy.
Projekt ukierunkowany jest na:
- różnicowanie i aktualizowanie ekologicznej wiedzy uczniów,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- zwiększenie świadomości uczniów na temat zdrowego i czystego środowiska,
- zachęcanie uczniów do korzystania z narzędzi IT w celu komunikowania się z partnerami,
- rozwój świadomości uczniów, pracowników, rodziców uczniów oraz szeroko rozumianej lokalnej społeczności dotyczący podobieństw a także różnorodności w ramach ekologicznego stylu życia,
- rozwijanie konkurencyjnego, uczniowskiego i innowacyjnego, kreatywnego ducha pracy zespołowej,
- lepsze rozumienie i znajomość europejskiego środowiska kulturowego i społecznego,
- promocja międzykulturowego doświadczenia i wymiany między partnerami,
- zachęcanie do nauki języka angielskiego.
    W ramach projektu odbędą się debaty na temat zanieczyszczeń, warstwy ozonowej, uzdatniania wody, gospodarki odpadami, turystyki i zrównoważonego rozwoju, elektroniki oraz  środowiska, szkodliwości narkotyków/alkoholu/tytoniu, roślin genetycznie zmodyfikowanych i zdrowej żywności.
   Będą zorganizowane również zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem działań takich, jak „burza mózgów”, warsztaty, Internet i debaty. Informacje będą przekazywane nie tylko na spotkaniach, ale również za pośrednictwem Internetu.
    Placówki, z którymi rozpoczęliśmy współpracę znajdują się w:
- Szwecji
- Turcji
- Włoszech
- Czechach.
 
Mamy mnóstwo zapału do pracy a projekt będzie okazją dla naszych uczniów
na poszerzenie i rozwinięcie umiejętności językowych!!!