PODSUMOWANIE PROJEKTU COMENIUS
C
   Z N A J O M O Ś C I
        C O M E N I U S
    W I E D Z A
                    Z W I E D Z A N I E
                 P R Z Y J A Ź N I E
                                    N A U K A 
                        A N G I E L S K I

 Projekty unijne to coś, czym nasza Szkoła z pewnością może się pochwalić,
z czego jesteśmy dumni...

 A wszystko zaczęło się trzy lata temu... 

W ramach programu Lifelong Learning Comenius w latach 2013/15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju uczestniczył w projekcje ekologicznym
Be Sustainable so Sustain the World.

Głównym celem projektu edukacyjnego Be Sustainable so Sustain the World było stymulowanie zainteresowania uczniów w zakresie ekologii, świadomości ekologicznej oraz czystej Europy.
 
Placówki, z którymi współpracowaliśmy znajdują się w: 

- Szwecji  - zespół szkół w Kvanum 

- Turcji  - zespół szkół w Istambule
 
- Włoszech   - szkoła średnia w Cassino

- Czechach - gimnazjum Kadan
 
W ramach projektu wyjechało na tygodniowe wizyty partnerskie 16 uczniów
oraz 12 nauczycieli ZSP Nr 1.
 
Uczniowie zaangażowani w pracę nad realizacją projektu przeprowadzali eksperymenty, badania oraz analizowali wyniki obserwacji związanych z czterema tematami: Woda, Powietrze, Energia oraz Transport żywności.
 
 

 
 
 
Podczas wizyt partnerskich uczestniczyli w zajęciach,
przygotowanych przez kraj goszczący.
 
 
 
 

 
Młodzież miała okazję poznać kulturę krajów partnerskich, system szkolnictwa, kuchnię, tańce, muzykę.
 
 
 
 
 
 
 
W projekcie znalazł się też czas na zwiedzanie, odkrywanie i poznawanie historii.

 

Uczniowie mieli okazję odwiedzić takie miejsca jak:
Elektrownia w Tusiemice, Praga oraz Hradczany, Istambuł, Błękitny Meczet, Hagia Sofja, Cmentarz na Monte Cassino, Rzym, Watykan, Pompeje i wiele innych...
 

 
 
 
 
 
 Przebywając w międzynarodowym środowisku, mieli również okazję udoskonalić język angielski używając go w najróżniejszych sytuacjach dnia codziennego.
 
Zawarli wiele przyjaźni, a okres spędzony u rodzin goszczących był cennym doświadczeniem.
 
 
 
 
   

 

W dniach 30.09 - 05.10.2014 roku ZSP Nr 1 odwiedzili uczniowie
 
wraz z nauczycielami i Dyrektorami z czterech szkół partnerskich -
Czech, Włoch, Turcji i Szwecji.

Mieli okazję obserwować lekcje prowadzone przez nauczycieli, przeprowadzali kolejne doświadczenia i analizy niezbędne do realizacji zadań projektu, wzięli udział w wystawie mobilnej z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy  oraz wycieczkach do Krakowa i Wieliczki.

 

Praca nad projektem międzynarodowym wymaga ogromnego nakładu pracy nie tylko nauczycieli, ale także uczniów, rodziców czy społeczności lokalnej.

Przynosi ona jednak sporo wymiernych korzyści, dla których naprawdę warto poświęcić czas.

 Nasz pierwszy udział w projekcie unijnym dobiegł końca, ale jak to mówią
 
"Apetyt rośnie w miarę jedzenia..."- 
- w chwili obecnej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju realizuje dwa kolejne projekty unijne, w ramach Erasmus+,

współpracując z kilkunastoma szkołami z całej Europy. 

 Koordynator Projektu
mgr Monika Zwolska