Zakładamy szkolny ogródek

   Jednym z  celów projektu Erasmus + Easy jest działaność na rzecz środowiska, w tym celu pragniemy wśród uczniów wyrobnić nawyk świadomego podejmowania działań na rzecz przyrody i ochrony środowiska.

Nasz ogród jest swego rodzaju zapoznaniem uczniów  z organizacją i  podstawowymi pracami ogrodniczymi. Młodzież zapoznaje się z rodzajami roślin, ziół, przypraw uprawianymi w ogrodach. Zwracamy uwagę na właściwości odżywcze roślin dla człowieka oraz ich wpływ na zdrowie i dobrą kondycję ludzi.

 

  W trakcie spotkania uczniowie będą brali udział we wszystkich czynnościach związanych z uprawą. Zaczniemy od przygotowania grządek, następnie zasadzimy i podlejemy rośliny. 

Młodzież od tej pory będzie musiała podlewać rośliny, usuwać chwasty, pielić, doglądałć roślin i dbać o ich dobrą kondycję.  Pod koniec sezonu "ogrodnicy" sami zbiorą rośliny, zioła i  wykorzystają je na zajęciach do przygotowania różnorodnych potraw kulinarnych.

 

Uczestnicy/ opiekunowie szkolnego ogródka:

-zdobędą wiedzę na temat roślin, ziół, przypraw

-zdobędą wiedzę w zakresie problemów dotyczących ochrony środowiska, rolnictwa -oraz kwestii biologicznych,

-nauczą się, w jaki sposób stosować praktyki przyjazne środowisku,

-rozwiną umiejętności w zakresie pracy w grupie.