Lekcja języka polskiego

W ramach Projektu Erasmus + Easy Angelika Bilewska wspólnie z uczennicami z klasy I B – Julią Wolną i Martyną Adamczyk przeprowadziły lekcję języka polskiego dla uczniów z partnerskich krajów w  dn. 18.04.2018r.

Projekt ma na celu udostępnić wiedzę i doświadczenie partnerów z zakresu kultury, tradycji czy historii. Dał możliwość  poprawienia i zwiększenia umiejętności językowych, zarówno w języku angielskim, jak i językach krajów partnerskich.

Przyczynił się do uzyskania lepszej wiedzy o Europie, umożliwiając zdobycie wiedzy geograficznej (kraj, klimat, przyroda, mieszkańcy), historycznej (główne okresy, sławni ludzi, populacje), ekonomicznej, religijnej , kulinarnej i muzycznej 

A na zakończenie krótki teścik!