Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 DRUGIE MIEJSCE!!!

Zajęliśmy drugie miejsce w VI Świętokrzyskim Konkursie Poezji w Języku Angielskim.

Drużyna w składzie :       Kinga Wójcik (3A) - główna recytatorka

                                        Filip Wieczorek(IIIh) - operator dźwiękowy - akordeon

                                        Aldona Markowska (3A) - charakteryzatorka, makijażystka i psycholog sportowy

                                        Marek Partyka (już zakończył swoją edukację w szkole) - opiekun, reżyser i koordynator

zajęła wysokie miejsce w kieleckim konkursie, który odbył się 09.12.2015r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. 

Organizatorami Konkursu było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wydawnictwo Pearson Longman we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach.

Tematyka prezentowanych wierszy musiała opierać się na zbiorach poezji Wydawnictwa Pearson Longman („Poems from Other Centuries", ed. Adrian Tissier, Edinburgh Gate, Harlow: Longman. Każdy z uczestników miał za zadanie przygotować po dwa wiersze lub jeden dłuższy poemat.

Kinga wybrała dwa wiersze