Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Dnia 12 czerwca 2024 uczniowie naszej szkoły pospieszyli do buskiego hospicjum w celu zabrania pensjonariuszy na spacer po pięknie ukwieconym parku i  solankowej  tężni. Zwiedzanie najbliższej okolicy  jest zawsze wielką radością  dla chorych, którzy większość czasu spędzają w  budynku Hospicjum.

Wspaniała postawa naszych uczniów  z klas: 1C, 2C, 3h, 3e pokazała, że zawsze można na nich liczyć w takich charytatywnych  akcjach. Niesienie pomocy osobom potrzebującym jest dla nich przyjemnością.

Opiekunowie: Siostra Chrystiana i Piotr Zawadziński