XI Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości
 
 Dnia 6 grudnia 2010r. odbył się pierwszy etap Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. W konkursie wzięła udział klasa II e Technikum Ekonomicznego.
Nagrodami w konkursie są: 5-letnie studia magisterskie na wybranym kierunku w niepublicznej uczelni wyższej, liczne cenne nagrody rzeczowe, dyplomy oraz  listy referencyjne.
Mecenasem Głównym Olimpiady jest Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

 

 

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 stycznia 2011 r.