„DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY”

W dniu 6 czerwca po raz czwarty obchodziliśmy „Dzień Szkoły bez Przemocy”.

 

 Dzień Szkoły bez Przemocy, to święto wszystkich tych, którzy przeciwstawiają się przemocy i nie zamierzają pozostawać wobec niej obojętni, angażują się w budowanie szkoły jako miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli   i rodziców.
Z apelem „Bądźmy solidarni i nie bagatelizujmy przemocy” zwróciła się do całej społeczności szkolnej organizatorka tego dnia – pani pedagog Anna Jaskulska. W przygotowaniach do imprezy pomagały panie Renata Sowińska, Justyna Szumilas i Katarzyna Majcher.
Tak jak w wielu szkołach w Polsce tak i w naszej bardzo starannie zaplanowaliśmy scenariusz  i oprawę tego święta.
W pierwszej części obchodów uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w spotkaniu z panią prokurator Anetą Wodecką- Kulą na temat” Przemoc i agresja w szkole – konsekwencje prawne. Sposoby radzenia sobie z przemocą”.
 
   
 
   

 W drugiej części podsumowaliśmy wyniki konkursu plastycznego” Stop agresji i przemocy”. Jury konkursu w składzie:  pani Renata Sowińska, Katarzyna Majcher, Anna Jaskulska miało trudne zadanie - wybrać najlepszy plakat spośród 19 oryginalnie, estetycznie wykonanych i zgłoszonych  do konkursu. Ostatecznie jury przyznało: I miejsce uczennicy Anecie Zapale z klasy I C LO, II miejsce uczennicom A. Wróbel i M.Otrębowicz z klasy Ih, III miejsce zdobyła uczennica klasy IIIg – Maria Kaleta. Wyróżnienia przypadły uczennicom: Aleksandrze Przęzak- kl.Ih, Karolinie Więckowskiej – kl. I B LO i Małgorzacie Kojs – kl. I A LO. Wszystkie laureatki konkursu zaprezentowały swoje plakaty interpretując ich treść.Nagrodzone prace bardzo podobały się publiczności. Autorkom najlepszych plakatów pan dyrektor wręczył dyplomy, nagrody książkowe i słodycze.

   
   
   

 

 

W trzeciej części uczniowie ze szkolnego koła teatralnego Lemour, pod kierunkiem opiekunki koła pani Justyny Szumilas, zaprezentowali poruszającą dramę „ Zło dobrem zwyciężaj”. Wymowna w swej treści drama, wywarła duże wrażenie na widzach i została nagrodzona długimi brawami.

   

   

   

W „Dniu Szkoły bez Przemocy” uczniowie klas IIaw, IIbw, Ie, Ibw, IIe obejrzeli filmy edukacyjne: „ Oni”, „W pułapce” wyjaśniające przyczyny przemocy i sposoby radzenia sobie w sytuacjach przemocy.

Integralną częścią tegorocznych obchodów „Dnia Szkoły bez Przemocy”  był Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów naszej szkoły, a także dla rodziców uczniów, którzy chcą się uczyć u nas od nowego roku szkolnego.
Odwiedzający placówkę rodzice otrzymali nalepki z logo szkoły i hasłem – szkoła bezpieczna i przyjazna, broszurki (poradniki) jak postępować z młodym człowiekiem, aby uchronić go przed zagrożeniami. Po rozmowie z nauczycielami mogli zobaczyć profesjonalnie urządzoną przez panie bibliotekarki wystawę książek: „ Jak zapobiegać agresji i przemocy u młodzieży’. Na wystawie nie  zabrakło też innych cennych pozycji zawierających wskazówki dotyczące wychowania dzieci.

   

 Najlepsze plakaty ( I i II miejsce) jeszcze raz z bliska

   

Organizując po raz kolejny „Dzień Szkoły bez przemocy” jesteśmy przekonani, że wszystkie zrealizowane w tym dniu działania integrują społeczność szkolną w  kształtowaniu właściwych reakcji wobec zła jakim jest przemoc.

                                                                                                                                                                                            A.J.