75 rocznica utworzenia  Polskiego Państwa Podziemnego

„Zginęli, abyśmy mogli żyć…”, pod takim hasłem odbyły się w dniu 26 września 2014 roku obchody 75 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju.
 
 
   Przed 75 laty, 27 września 1939r., utworzono struktury Polskiego Państwa Podziemnego, będącego niespotykanym fenomenem na skalę światową. Celem PPP było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70 rocznicę w tym roku obchodziliśmy, ale też stworzenie siły moralnej i tradycji niepodległościowej, pozwalających przetrwać czasy komunistycznej dyktatury. Inspiratorem do uczczenia 75 rocznicy był Instytut Pamięci Narodowej i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
 
 
W dniu upamiętniającym początki polskiej konspiracji w okresie II wojny światowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju, gośćmi honorowymi na spotkaniach z uczniami i nauczycielami szkoły byli kombatanci z regionu Ponidzia: pan Zenon Molisak ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i pan Włodzimierz Budziński z organizacji kombatanckiej Batalionów Chłopskich. To właśnie te dwie organizacje Polski Podziemnej jak Bataliony Chłopskie i Armia Krajowa odgrywały główną rolę latach okupacji hitlerowskiej w Busku – Zdroju i  okolicach.  
  
   Zaproszeni goście, w głównej części spotkania, przybliżyli zgromadzonej na sali młodzieży swoją działalność konspiracyjną w czasach II wojny światowej.  Pan Zenon Molisak przedstawił struktury organizacyjne Armii Krajowej, działające w Busku – Zdroju w okresie okupacji. Opowiedział, jak wyglądało życie codzienne podczas wojny w regionie Ponidzia, co wzbudziło wśród obecnych uczniów zainteresowanie. Tego rodzaju historię można poznać wyłącznie z relacji naocznych świadków tamtych tragicznych dni. 
 

   W dalszej części uczennica klasy IIA Kinga Wójcik przedstawiła prezentację multimedialną poświęconą historii Polskiego Państwa Podziemnego. Oprócz historii ukazującej dzieje Polski Walczącej, uczennica zaprezentowała polskie plakaty z czasów II wojny światowej. Wystąpienie zostało nagrodzone gromkim brawami za profesjonalizm w przygotowaniu całej prezentacji.

  

   Na zakończenie spotkania uczniowie ZSP Nr 1 zadawali zaproszonym gościom pytania, które charakteryzowały się różną tematyką, związaną nie tylko z II wojną światową. Jednak kiedy padło pytanie jednej z uczennic: Czy są dumni z tego, że są Polakami?, wtedy obaj Panowie zgodnie stwierdzili, że bycie Polakami to był i jest dla nich największy zaszczyt, jaki mógł ich spotkać w życiu.

   Jako symbol upamiętniający obchody 75 rocznicy powołania do życia struktur Polskiego Państwa Podziemnego na korytarzu głównym Szkoły powieszony został plakat  z wizerunkiem Polski Walczącej – kotwicą. Dodatkowo tego dnia przed wejściem do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wywieszone zostały flagi narodowe nadające  szkolnemu wydarzeniu szczególny charakter.

Serdeczne podziękowania za udział w tej lekcji historii i patriotyzmu, cała Społeczność Szkolna składa Panu Włodzimierzowi Budzińskiemu i Panu Zenonowi Molisakowi.