Przegląd Artystyczny Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych

27 kwietnia 2015 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbył się Przegląd Artystyczny Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych. Uczennice naszej szkoły postanowiły zaprezentować swoje zdolności artystyczne w kategorii tanecznej.

 Na scenie mogliśmy podziwiać układ taneczny zaprezentowany
przez Karolinę Wojciechowską (kl. IIIh), Marzenę Gozdek (kl. IIIh)
i Agatę Prażuch (kl. Ic).

  

Udział w takim wydarzeniu pozwala uczniom na wymianę doświadczeń oraz i pomysłów, a także dają możliwość pokazania zdolności artystycznych uczniów.